Bytový dom – Vrakunská ( Nové byty Ružinov )

Lokalita:
Autor:
Projekt:
Popis:

Vrakunská cesta – Bratislava
ateliér cakov-makara; Kalin Cakov, Emil Makara
2002
Bytový dom je vzhľadom k blízkej frekventovanej komunikácii a železničnej trate riešený ako pavlačoví s orientáciou obytných miestností smerom do sídliska. Objekt stojí na sústave podnoží umožňujúcich parkovanie pod objektom. K logike členenia objektu prispieva aj ustupujúce vrchné podlažie, čím taktiež vytvára terasy zvyšujúce štandard prislúchajúcich bytov. Objekt má 3 sekcie zvýraznené vystupujícimi kubusmi schodísk vedľa ktorých sa na každom podlaží nachádzajú kobky pre byty.

Nosný systém objektu je železobetónový monolitický, pozostávajúci z priečnych nosných stien a taktiež monolitických stropov. Obvodové steny sú realizované tepelnoizolačným výplňovým murivom. 

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *