Bytový dom – Trnavská ( Domino )

Lokalita:
Autor:
Projekt:
Popis:

Trnavská cesta – Bratislava
ateliér cakov-makara; Kalin Cakov, Emil Makara
2006
Polyfunkčný súbor s prevažne obytnou funkciou sa nachádza medzi ulicami Ttrnavská cesta a Teslová ul. v Bratislave. Pozostáva z dvoch hlavných blokov, ktoré sú na krajoch prepojené nízkopodlažnými objektami a vytvárajú tak vnútorný dvor s parkovou úpravou. Pod celým riešeným územím je komplex prepojený podzemným podlažím s parkovaním, kobkami bytov a technickým zázemím.
Blok pozdĺž Trnavskej cesty má 9 nadzemných podlaží, z toho 1.np sú prenajímateľné priestory (služby), 2.np a 3.np pre administratívu a ostatné podlažia sú byty. V bytovej časti je vzhľadom k blízkej frekventovanej komunikácii riešený ako pavlačový. Chodba pavlače je schovaná za fasádou zjednocujúcou celý komplex, ktorý nepriznáva rozdielnu funkciu – administratíva, byty, pavlače. Odlíšený je len parter objektu, ktorý tvorí podnož a ustúpené vrchné podlažie tvoriace korunu.
Blok pozdĺž Teslovej ulice má 9 nadzemných podlaží. Na 1.np sú prenajímateľné priestory ( služby ) a ostatné podlažia sú byty.

Nosná konštrukcia je z monolitického železobetónu tvorená stenami, ktoré sú vo vnútorných priestorch kombinované so stĺpmi. Obvodové steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Deliace steny v obytnej častiach sú murované. V prenajímateľných a administratívnych priestoroch sú priečky sadrokatónové. Objekt je založený na železobetónovej doske.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *